Vyhledávání zájezdu
Select country and destination
Rozšířené hledání
Nizozemsko, Holandská mozaika a světová výstava Floriade - Nizozemsko

Nizozemsko, Holandská mozaika a světová výstava Floriade

Nizozemsko

, HotelNizozemsko, Holandská mozaika a světová výstava Floriade

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Nizozemsko - Mozaika Holandska a trhy sýrů v Alkmaaru
Popis
Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vyhlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naarden, kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množství všudypřítomných jarních květů v Keukenhofu.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
Zájezd zahrnuje
doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Zájezd nezahrnuje
vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".Muzeum Van Gogh (cca 17€ ) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem, 1lůžkový pokoj 2 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč
Slevy
3. osoba na pokoji 400 Kč
Program
Den 1
odjezd z ČR ve večerních hodinách.
Den 2
ráno navštívíme největší květinovou burzu květin na světě v AALSMEERU, který si vydobyl renomé významného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným množstvím květů. Odjezd do Amsterdamu na ubytování.
Den 3
vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý a strhující skanzen ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen, který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů a obhospodařují i plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk dojedeme do městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - koupule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke klenotům Holandska – poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.
Den 4
navštívíme kouzelný ZAANSE SCHANS – to jsou všechny holandské národní tradice v jednom skanzenu, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU – květinový trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum, dům Anne Frankové známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, ochutnejte místní speciality – palačinky na všechny způsoby, individuální volno. Večer odjezd do ČR.
Den 5
příjezd do ČR v ranních hodinách.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.